Μεταφορά Σωρού

Τα γραφεία μας, αναλαμβάνουν την μεταφορά σορού, σε οποιαδήποτε σημείο της Ελλάδος με πολυτελή νεκροφόρα οχήματα, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στην οικογένεια να ενταφιάσει τον άνθρωπο της, σύμφωνα με την επιθυμία του.

Φροντίζουμε για τον προγραμματισμό της Κηδείας και όλη εκείνη την απαραίτητη γραφειοκρατική διαδικασία που χρειάζεταιπρογραμματισμό της Κηδείας και όλη εκείνη την απαραίτητη γραφειοκρατική διαδικασία που χρειάζεται

Τη δύσκολη αυτή περίοδο το γραφείο μας παρέχει στο άριστο όλες τις υπηρεσίες του,με ασφάλεια καθώς τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα κατά του Covid-19.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. επικοινωνίας 697.22.44.118 για παραπάνω λεπτομέρειες